bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

  1.  Spółka działa pod nazwą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
  2. Spółka może używać skrótu firmy: PKS w Kluczborku Sp. z o.o.
  3. Siedzibą Spółki jest: Kluczbork
  4. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku
  5. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony
  6. Przekształcenie w Spółkę dokonano w wyniku aktu komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego zgodnie z aktem notarialnym Repetytorium A nr 18826/2002 z dnia 17.07.2002 roku i wpisano do rejestru przedsiębiorstw - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000135935 w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy KRS.
  7. Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz.561, ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94 poz.1037) oraz postanowienia Statutu Spółki.
  8. W dniu 18 marca 2010r. Skarb Państwa przeniósł nieodpłatnie prawa z udziałów na Powiat Kluczborski Rep. A Nr 7054/2010
  9. W dniu 24 Luty 2011r. Gmina Byczyna przystąpiła do spółki, obejmując 209 nowych udziałów Rep. A 1368/2011
  10. W dniu 23 Sierpnia 2011r. Gmina Kluczbork przystąpiła do spółki obejmując 10 nowych udziałów Rep. A 6873/2011, A 6879/2011


Opublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 08.01.2014
Podpisał: Adam` Borkiewicz
Dokument z dnia: 08.01.2014
Dokument oglądany razy: 5 794