bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Majątek

 Majątek Spółki

Stan na dzień: 31.12.2015r.

L.p. Wyszczególnienie Wartość w zł.
A. Aktywa Trwałe 2 292 947,87zł
I. Wartości niematerialne i prawne 24 048,50zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 268 899,37
III. Nalezności długoterminowe -
IV. Inwestycje długoterminowe -
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe -
B. Aktywa obrotowe 358 226,60zł
I. Zapasy 150 906,70zł
II. Nalezności krótkoterminowe 125 237,33zł
III. Inwestycje krótkoterminowe 21 849,05zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60 233,52zł
C. Suma aktywów spółki 2 651 174,47złOpublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 31.05.2016
Podpisał: Adam Borkiewicz
Dokument z dnia: 31.05.2016
Dokument oglądany razy: 310