bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 31.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Struktura Własnościowa

  1. Z dniem 24.04.2015 r. podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1 967 500 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 2 127 500 złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych), to jest o kwotę 160 000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) poprzez utworzenie 320 (słownie: trzystu dwudziestu) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy.
  2. Łączna ilość udziałów wynosi 4255 (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) o wartości nominalnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy.
  3. Udziały w wysokości 4255 (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) o wartości nominalnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy, obejmują:
    1. Powiat Kluczborski - 3640 (słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy
    2. Gmina Byczyna – 209 (słownie: dwieście dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy
    3. Gmina Kluczbork – 406 (słownie: czterysta sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy;
  4. Zarząd prowadzi księgę udziałów.Opublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 31.05.2016
Podpisał: Adam Borkiewicz
Dokument z dnia: 30.05.2016
Dokument oglądany razy: 379