bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Struktura Własnościowa

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 127 500 złotych (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) i dzieli się na 4255 udziałów (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć udziałów) o wartości nominalnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych).
  2. Udziały w wysokości 4255 (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć) o wartości nominalnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy zostały objęte przez:
    1. Powiat Kluczborski - 3640 (słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy
    2. Gminę Byczyna – 209 (słownie: dwieście dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdy
    3. Gminę Kluczbork – 406 (słownie: czterysta sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 złotych (słownie: pięćset złotych) każdyOpublikował: Adam Borkiewicz
Publikacja dnia: 01.06.2016
Podpisał: Adam Borkiewicz
Dokument z dnia: 30.05.2016
Dokument oglądany razy: 1 678