Stan na dzień 31.12.2022r:

L.p.  Wyszczególnienie Wartość w zł
A Aktywa trwałe  8 247 456,17
B Aktywa obrotowe 3 803 033,94
   SUMA AKTYWÓW 12 050 490,11

Kapitał zakładowy spółki: 9 770 500,00 zł

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 07 marzec 2023 11:12 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 08:35 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 08:35 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 08 marzec 2023 08:36 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 marzec 2023 11:04 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 marzec 2023 05:39 Super User